Tešanj:Održan 12.Međunarodni naučni skup”Pulmološki dani”

Opća bolnica Tešanj je u saradnji sa Ljekarskom komorom ZDK i Komorom medicinskih sestara-tehničara ZDK uspješno organizovala 12. međunarodni stručno-naučni skup “Pulmološki dani”!

Ovaj skup je pružio izuzetnu priliku za razmjenu iskustava, upoznavanje zdravstvenih radnika i sticanje novih znanja i vještina, s ciljem unapređenja kvalitete zdravstvene skrbi.

Pored zdravstvenih radnika iz Opće bolnice Tešanj, posebno su se istakle medicinske sestre i tehničari sa Klinike za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata iz UKC-a Tuzla, koji su održali zapažena predavanja.

Skup je održan u prelijepom ambijentu Hotela “Vila Ukus” u Tešnju, a događaj je imao međunarodni karakter.

Učesnici su čestitali organizatorima na odličnoj realizaciji stručno-naučnog skupa, a direktor Opće bolnice Tešanja Omer Bedak i glavna medicinska sestra Amela Kantić zahvalili su se svim učesnicima na njihovom doprinosu u podizanju kvalitete pulmološke njege!Medijski pokrovitelj događaja Kanal 21.