Tupković: Završeno uređenje autobuskih stajališta

Omladinsko udruženje džemata Tupković, u sinergiji sa Fondacijom tuzlanske zajednice (Omladinska banka Živinice), implementiralo je projekat uređenja autobuskih stajališta u Mjesnoj zajednici Tupković! Projekat je obuhvatao: postavljanje klupa za sjedenje, kanti za smeće, kao i oglasnih ploča.

Oglasne ploče, njih 6, postavljene su prvenstveno s ciljem da se sve obavijesti konačno mogu stavljati na propisan način, a sigurni smo kako će se na ovaj način uveliko povećati informiranost mještana, osobito onih koji se ne koriste internetom. Tako će se, pored internet stranice, sve važnije obavijesti moći pronaći i na spomenutim oglasnim pločama.

Isto tako, kante za smeće postavljene su na lokacijama koje su izrazito frekventne gdje se okuplja veliki broj djece i odraslih, i smatramo da će doprinijeti većoj ekološkoj osviještenosti građana!

Volonteri Omladinskog udruženja džemata Tupković do sada su realizovali veliki broj projekata od infrastrukturnih, edukativnih pa sve do humanitarnih.Ukupna finansijska konstrukcija projekta iznosila je 1494,35 KM i finansirana je na triplicitnoj relaciji: Fondacija Tuzlanske zajednice – Omladinsko udruženje džemata Tupković – Savjet MZ Tupković./Ismet Korajac/