Tupković:U toku žetveni radovi

POčela je žetva na našim poljima.U razgovorima s poljoprivrednim proizvođačima, prinosi sijena su zadovoljavajući, dok su pšenice i raži loši i veoma umanjeni zbog velikih količina kiše.

Za stočare neće biti problema oko ishrane stoke na svojim farmama, jer smo svjedoci velikih prinosa.Zato će biti znatno manji prinosi žitarica, a za nadati se da će žetva kukuraza u nadolazećim mjesecima takođe biti na zavidnom nivou./I.Korajac/