Tuzla:Iz aktivnosti Udruženja traheotomiranih osoba

Udruženje traheotomiranih osoba Tuzla na čelu sa predsjednicom udruženja dr Lejlom Tokić, specijalistom otorinolaringologije, danas je upriličilo edukativni sastanak za laringektomirane osobe i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona.

Sastanak je organizovan u saradnji sa Klinikom za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata u prostorijama Međunarodnog interaktivnog otvorenog centra MIOC Tuzla, koji je za ovu priliku stavio sve svoje kapacitete na raspolaganje i nesebično sa svojim rukovodstvom doprinio realizaciji ovog događaja.

Cilj navedenog udruženja i radnih sastanaka koji će se kontinuirano održavati jeste podizanje kvalilitete života laringektomiranih pacijenata, informisanje o pravima na dostupna govorna pomagala preko ZZO, razvoj socijalne svijesti o osobama oboljelim od karcinoma grla, uklanjanje stigme prema laringektomiranim pacijentima, razmjena međusobnih iskustava i sl.

Odstranjenje grkljana ili totalna laringektomija, za život i govor bitnog organa, ostavlja brojne posljedice na operiranu osobu.Jedna od najtežih je gubitak glasnog govora, a nemogućnost govora sa sobom povlači psihološke i socijalne posljedice.

U vezi sa tim, predsjednica Tokić pozvala je traheotomirane osobe da postanu član udruženja traheotomiranih osoba kako bi zajedno radili na edukacijama i poboljšanju kvalitete života.

Posebnu zahvalnost udruženje je iskazalo RO Merhameta Tuzla koji je u saradnji sa Zdravlje Pharm Živinice obezbijedio vrijedan i praktičan poklon za sve traheotomirane pacijente./Osman Merdanović/