U nedjelju i ponedjeljak više lokacija bez struje

Iz Elektrodistribucije javljaju da u nedjalju, 17.09.2023 .godine, od 09 do 15 sati ima planski remont Ljubače svi 10kv dalekovodi, tako da struje neće imati slijdeća mjesta:
– KO10kV Kiseljak :
Demirovići,Breze 1i 2,Ševar,Mehmedinovići,Hasnbašići 1 i 2,Bosanska Poljana ,Riva,Hrvatska Poljana.Klade i Kiseljak.
-KO10kV Husino :
Ljubače 1 i 2,Boni,Kovačevići,Cerik (Fabrika vode),Cerovi,Husino dom,Cerik 2,Bjeluše, Vodovod Cerik,Husino škola,Grabik ,Keroši,Božići,Ankovica i Husino 3 (Pranjići).
– KO10kV Mlin:
Mlin Ljubače (Ugovorena potrošnja),PD Spreča.
– KO10kV Par Selo:
Morančani ,Ljubače vojna,Pasci pruga ,Pasci Petrovice, Pasci Smajić1 i 2 ,Požegića mlin ,Pasci 1, Pasci škola ,Pasci Jurići ,Pasci brda,Milko ,Infograf,Par Selo 1 i 2, Par Selo škola ,Par Selo pijesak ,Par Selo Vojana ,Orašje 1 i 2.
– KO10kV Alfe Mi: TS Ljubače rezerva sa TS  Živinice 1 DV 10kV Ljubaće 1, Asfaltna baza,Vilušići,Elin Motors ,Pro “M “Omega,Alfa “90”,Mašinska industrija (Ugovorena potrošnja).
– KO10kV Suha:
Benzinska pumpa Šerići, Đulovići,Jablanica ,Delići,Suha 2,Suljići ,Suha Suljići 2,Đize, Mukinovići,Bučik 1 ,2 i 3 ,Mladik,Nuhanovići ,Šerići 1,Šerići dom ,Pepići,Hođžići ,Kadići ,Priluk 1,Priluk škola,Grablje,Klapići ,Priluk jezero i  Poljići.

*Kuljan od ULR Đurđevik-ponedjeljak, 18.09.2023.godine neće biti struje od  09 do 15:30 sati, zbog zamjene dva stuba i rasjeka trase voda-Juroševići,Vrnojevići,Djedino, Podgajevi,Zukići,Kršići,Kuljan i Gladojevići./M.Petrović/