U nedjelju nova isključenja struje

Za 20.08.2023.godine/nedjelja/ najavljuju se nova isključenja struje od 8 do 16 sati, kako slijedi:

– KO10kV Kiseljak :Demirovići,Breze 1 i 2,Ševar, Mehmedinovići, Hasnbašići 1 i 2, Bosanska Poljana ,Riva, Hrvatska Poljana, Klade i Kiseljak.

-KO10kV Husino :Ljubače 1 i 2,Boni,Kovačevići,Cerik (Fabrika vode),Cerovi, Husino dom,Cerik 2, Bjeluše, Vodovod Cerik,Husino škola,Grabik ,Keroši,Božići,Ankovica,Husino 3 (Pranjići).

– KO10kV Mlin:Mlin Ljubače (Ugovorena potrošnja),PD Spreča.
– KO10kV Par Selo:Morančani ,Ljubače vojna,Pasci pruga ,Pasci Petrovice, Pasci Smajić 1 i 2 ,Požegića mlin ,Pasci 1, Pasci škola ,Pasci Jurići ,Pasci brda,Milko ,Infograf,Par Selo 1 i 2, Par Selo škola ,Par Selo pijesak ,Par selo Vojana ,Orašje 1 i 2.

– KO10kV Alfe Mi: TS Ljubače rezerva sa TS  Živinice 1 DV 10kV Ljubaće 1, Asfaltna baza,Vilušići,Elin Motors ,Pro “M ”

– KO10kV Suha:Benzinska pumpa Šerići, Đulovići,Jablanica ,Delići,Suha 2,Suljići ,Suha Suljići 2,Đize, Mukinovići,Bučik 1 ,2 i 3 ,Mladik,Nuhanovići ,Šerići 1, Šerići dom ,Pepići,Hodžići ,Kadići ,Priluk 1,Priluk škola,Grablje,Klapići ,Priluk jezero i Poljići./Miroslav Tadić/