U slučaju pojave simptoma-ostanite kući

„U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute”.
(Iz Preporuka Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 05.09.2020.)
Naredbu Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva koja je na snazi od 05.09. možete naći na na linku:
Preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi od 05.09. možete naći na linku:
Preporuke Federalnog Zavoda za javno zdravstvo za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19 možete naći na linku: