U susret 5.maju-Evropskom danu samostalnog života

Obilježavanje Evropskog dana samostalnog života održat će se na Trgu Slobode u Tuzli 05. maja 2023. godine sa početkom u 11:00 sati.

Aktivistice i aktivisti Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla i ove godine, između ostalih programskih aktivnosti, povodom 5. maja – Evropskog dana samostalnog života, žele podsjetiti na pravo na samostalan život i važnost samostalnog života za osobe sa invaliditetom.

Cilj organizacije ovog događaja je simbolično obilježavanje i promovisanje ideje samostalnog života, što predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, kako bi jednake mogućnosti, dostojanstven i kvalitetan život bio omogućen svima podjednako.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom koja u članu 19 jasno obavezuje države potpisnice na osiguravanje uslova kako bi osobe s invaliditetom živjele neovisno i ispunjeno. Države moraju osigurati da osobe s invaliditetom imaju istu slobodu izbora kao i drugi ljudi o tome kako žive, da imaju kontrolu nad svojim životima i da budu dio svoje zajednice.

Međutim, osobe s invaliditetom u našem društvu se suočavaju sa diskriminacijom i predrasudama u svim sferama života, što doprinosi njihovoj isključenosti iz društvenih tokova i kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava.

Želimo ukazati na potrebu osiguravanja ključnih preduslova kako bi osobe s invaliditetom ostvarile samostalan život, među kojima su različiti faktori okruženja poput arhitektonske pristupačnosti, pristupa informacijama, obrazovanju, zapošljavanju, adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, personalne asistencije i dr.

Samostalan život podrazumijeva omogućen pristup svim uslugama koji će osobama s invaliditetom biti na raspolaganju, pristupačne svima i pružane na temelju jednakih mogućnosti, što će u velikoj mjeri uticati na stvaranje boljeg društva u kojem će prava svih biti poštovana podjednako./Adisa Kišić/