U susret Danu oslobođenja Živinica

Svake godine 18.maja obilježava se Dan oslobođenja Živinica.To je dan kada se podsjećamo na 18.maj 1992.godine, kada su, nakon pregovora komande JNA i živiničkih vlasti, Aerodrom u Dubravama napustili pripadnici bivše jugoslovenske vojske.

Aprila 1992.godine živinički borci su odigrali značajnu, ako ne i ključnu ulogu u odbrani sjeveroistočne Bosne, na čijem su području bile stacionirane najjače neprijateljske snage, koje su raspolagale najsavremenijim naoružanjem i tehnikom. U Dubravama je bila vazduhoplovna baza, sa 27 aviona, helikopterska eskadrila, dijelovi 63. padobranske brigade iz Niša, dijelovi 4.oklopne brigade iz Jastrebarskog, artiljerijski divizion i srpske paravojne jedinice sa područja općine Živinice.

Pregovori sa JNA oko preuzimanja aerodroma Dubrave i vojnih objekata u Ljubačama bili su dugi i iscrpljujući. Natezanja i nadmudrivanja doživjela su vrhunac kada je Jugo-armija morala napustiti aerodrom u Dubravama. Nevjerovatno je s koliko su prijetili odmazdom avijacije nad civilnim stanovništvom. Na kraju, 18.maja, JNA je napustila Aerodrom.

Tokom odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-95.godina na ratnom putu od Kula Grada do Sanskog Mosta 318 boraca Grada Živinice je izgubilo živote, 566 su trajni invalidi, 42 borca su dobitnici Zlatnog ljiljana, 7 boraca su nosioci Srebrnog štita, jedan je heroj oslobodilačkog rata, 2 policajca su nosioci Zlatne policijske značke, jedan srebrne, jedan policijske medalje za hrabrost, a 9797 boraca je demobilisano.

Za razliku od ranijih godina ovoga puta 18.maj obilježit će se u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a u vezi s pandemijom COVID-19.