Udruženje organizatora-prvoboraca i veterana linije “OTPOR 1991-1995″

Udruženje organizatora-prvoboraca i veterana linije “OTPOR 1991-1995″ Živinice tokm proteklih četiri godine, od kada se registrovalo udruženje, vodilo je aktivnosti na rješenju statusa boračke populacije.Naime, mnogi su se umiješali u njihove zasluge i sebi pripisivali datume njihovog djelovanja.

Predsjednik ovog Udruženja “Otpor 91-95” Ibrahim Salihović objašnjava nam da su uspjeli izboriti se za svoja prava i da se nalaze pred vratima svog zasluženog boračkog dodatka:

“Obraćali smo se svim relevantnim faktorima na nivou općine-Grada Živinice, TK i Federacije BiH, tako da smo uz mnogo truda naišli na razumjevanje.Bilo je klevetaša i ekstremista koji su nas tada i sada ometali u ostvarivanju naših prava.Naša radna grupa obavila je uspješno svoj zadatak.Poznato je da smo mi prvi osjetili i prepoznali odakle dolazi opasnost i da smo se na vrijeme organizovali da spasimo građane od četničkih formacija.Mi dobrovoljci smo učestvovali u pripremi odbrane Živinica i BiH u periodu od 18.09.1991.do 15.04 1992.godine, do mobilizacije TO, ulagajući i svoja materijalno tehnička sredstva da bi spriječili namjere neprijatelja”, rekao nam je Salihović.

„Naše Udruženje je tražilo da se usvoje naši zahtjevi načina djelovanja i datume djelovanja.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, naš zahtjev je u cjelosti usvojio na sjednici Predstavničkog doma FBiH 25.07.2017.godine i na sjednici Doma naroda 21.09.2017.godine i hvala im na tome.

A sada želimo istragu i da se izbrišu oni koji su dobili status preko Patriotske lige, koji su se pojavili u aprilu 1992.godine, uz mobilizaciju TO i od tog datuma je njihov početak.

Mi –učesnici rata od 18.09.1991.godine do 15.04.1992.godine nećemo više dozvoliti zloupotrebu prema nama. Želimo da zasluge pripadaju onim istinskim braniteljima koji su prepoznali opasnost koja nam je prijetila i uključili se na vrijeme u odbranu sa vlastitim troškovima i dali smo veliki doprinos odbrani naše živiničke teritorije.Nećemo dozvoliti da se ikakva udruženja miješaju u naš period djelovanja mimo dragovoljaca HVO i tadašnjih pojedinih iz policije-period do 15.04.1992.godine“, rekao je Ibrahim Salihović.

Želim istaći da ćemo ubuduće obilježavati 18.septembar, kao istorijski događaj, kada smo krenuli u odbranu BiH 1991.godine.To ne smijemo dozvoliti da padne u zaborav.Za nas prvoborce znak za uzbunu bio je 18.09.1991.godine kada je napadnuto selo Ravne i to je bio znak za opomenu šta nas čeka”, rekao je Salihović.