Udruženje “Otpor 91-95” čeka rješenja

Udruženje organizatora-prvoboraca i veterana unije “OTPOR 1991-1995″Živinice nastoji svojim aktivnostima doprinijeti rješenju statusa boračke populacije.Obraćaju se svim relevantnim faktorima na nivou općine, TK i Federacije BiH, ali slabo nailaze na razumjevanje.Kažu da ih nema ni u općinskom budžetu i da jedino mogu dobiti pomoć za lijekove.

Ovo Udruženje je uputilo zahtjeve boračke populacije na adrese Parlamenta FBiH, Vladu FBiH i Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata, a već duže vrijeme nema odgovora.

U nizu zahtjeva živinički borci traže da Parlament FBiH da donese zadovoljavajuća zakonska rješenja koja će trajno riješiti probleme boračke populacije, kao i sve nezakonistosti u vezi sa tim.Borci žele da se eliminiše uticaj politike na boračka udruženja.

“Želimo istragu gdje je ko bio za vrijeme rata i da se izbrišu oni koji to nisu!Naše Udruženje, koji smo dokazali gdje smo bili, zahtjevamo da se uvrsti u Zakon jedinstvenog boračkog registra sa statusom organizator (prvoborac) učesnik u odbrani od 18.09.1991.do 15.04.1992.godine”, mišljenja je predsjednik Ibrahim Salihović.

U zahtjevima Udruženja iz Živinica još se kaže da se uvrsti u Zakon ukidanje finasiranja iz budžeta svim organizacijama, udruženjima, privilegovane boračke penzije, a lažne skinuti sa evidencije, davanja za zapošljavanja i sva ostala davanja, kao što su pripravnički staž, stipendije školstva, zdravstvene markice i sva druga finasiranja i davanja, te usmejriti samo u borački dodatak.

Prema riječima Ibrahima Salihovića traži se uvećan staž za sve pripadnike od 18.09.1991.do 15.04.1992.godine, te da primaju dodatak od 6 KM mjesečno, a učesnicima rata od 15.04.1992.godine da dobiju dodatak od 3 KM mjesečno.

“Mi borci u općini Živinice nećemo dozvoliti veliku zloupotrebu lažnih boraca, koji su upisani a nisu bili ni dana na linijama fronta. Želimo da zasluge pripadaju onim istinskim braniteljima koji su prepoznali opasnost koja nam je perijetila i uključili smo se u odbranu vlastitim troškovima i dali smo veliki doprinos odbrani naše teritorije”, rekao nam je predsjednik Ibrahim Salihović./Š.G./