Udruženje penzionera „Sigurnost 2011“uspješno posluje

Rukovodstvo Udruženja penzionera „Sigurnost 2011“ izvršilo je potrebne pripreme za obilježavanje 10 godina od osnivanja i uspješnog rada, kada će se članstvo okupiti u petak,3.marta, u 12 sati u popularnoj“Estradi“. Istina, Udruženje „Sigurnost“ će navršiti 12 godina, ali svečano obilježavanje nije ranije organizovano zbog pandemije COVID-19.

O radu Udruženja penzionera „Sigurnost“ više saznajemo od predsjednika Upravnog odbora Ramiza Šabanovića:

„Tokm ovih godina od osnivanja postigli smo značajne rezultate, a prioritet nam je pomoć u rješavanju socijalnih problema, pošto je poznato da naši članovi, kao i penzioeri širom BiH, imaju male penzije.Tako smo za te namjene podijelili oko 14 hiljada KM pomoći našim članovima tokom protekle godine.Posebna je briga za pomoć bolesnim članovima.Takođe redovno plaćamo i posmrtne otpremnine.Naša pomoć je bila važna i prilikom nabavke ogreva, te smo posredovali nabavku preko 500 tona uglja na otplatu od 12 rata, a obezbijedili smo i 200 paleta drva.Zahvaljujemo se gradskoj administraciji koja nam je donirala 5 hiljada KM iz Budžeta, uz nadu da će ove godine biti još više.Poslovanje za prošlu godinu je bilo pozitivno, a to potvrđuje podatak da imamo ostatak od 18.500 KM“, kaže nam predsjednik Šabanović.

Sekretar u Udruženju penzionera „Sigurnost“ Mustafa Šišić brižljivo prati stanje i potrebe penzionera:

„Na spisku brojimo 1167 penzioner i svakog mjeseca taj se broj povećava za oko 10 novih članova.Osim pomenutog, nastojali smo pomagati našem članstvu oko elektronskih zdravstvenih knjižica da ne bi gubili vrijeme u redovima.Na taj način knjižice smo obezbijedili za 400 penzionera.Ovih dana dobili smo donaciju od firme „Violeta“, pošto imamo nepokretnih članova, tako da su nam izašli u susret, a ovih dana očekujemo donaciju i od DM firme.Naša saradnja odvija se i sa humanitarnim organizacija, kao i Crvenim križom“.

Raznovrsne su aktivnosti Udruženja“Sigurnost“, a sve u skladu s mogućnostima:

„Razvili smo saradnju sa sličnim udruženjima širom Bosne i Hercegovine.Svake godine početkom proljeća idemo na „Ćimburijadu“ u Zenicu i to je veoma lijep događaj koji ne propuštamo.Imat ćemo i više susreta sa sličnim udruženjima iz gradova širom Bosne i Hercegovine, na kojima razmjenjujemo iskustva i družimo se“.

Kancelarije Udruženja penzionera „Sigurnost“ nalaze se u Ulici 29.novembra broj 30 /preko puta bivšeg Hotela Konjuh/, radno vrijeme od 8 do 12 sati.Kontakt telefon:035951-981.

E-mail:up.sigurnost.2011@gmail.com/Š.Gadžo/