Udruženje Zemlja djece:Računari za ugrožene

Pandemija COVID-19 donijela je velike poteškoće u različitim segmentima društvenog života. Obrazovanje učenika u školama za vrijeme pandemije iz školskih klupa je preneseno na televiziju i internet. Kako bi na kvalitetan način pratili nastavu, đaci moraju posjedovati odgovarajuću opremu, posebno oni koji pohađaju starije razrede osnovne škole,s obzirom da je cjelokupna nastava organizovana putem interneta.

Nažalost, za mnoge učenike koji žive u stanju socijalne ugroženosti, tablet, računar ili laptop je još uvijek nedosanjani san, i mnogi učenicidosada nisu bili u mogućnosti pratiti nastavu na način kako to rade njihovi vršnjaci.

Iz tog razloga, Udruženje „Zemlja djece u BiH“ je pokrenulo inicijativu koja ima za cilj obezbjeđivanje potrebnih preduslova za praćenje on-line nastave za djecu na prostoru Tuzlanskog kantona.U saradnji sa devet osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno općina Čelić, Kalesija, Sapna i gradova Tuzla i Živinice u kojima Udruženje sprovodi svoje redovne aktivnosti, kreiran je spisak sa više od stotinu djece iz 77 socijalno ugroženih porodica,u kojima djeca zbog nemogućnosti obezbjeđivanja adekvatne opreme nemaju pristup on-line obrazovanju.

S tim u vezi, Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini je obezbjedilo 77 tablet-računara koje će donirati djeci u potrebi sa područja Mihatovića, Mramora, Živinica, Gornjih Živinica, Humaca, Memića, Sapne i Gornje Tuzle.

Podjela tablet-računara je započela u četvrtak 07.05.2020. godine u Mihatovićima, a završiti će se u srijedu 13.05.2020. godine.Kontakt osoba: Adi Selman 061/944-339