Ukinute građevinske dozvole za minielektrane na Neretvici

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK je po pravu nadzora ukinulo dvije građevinske dozvole koje su ranije nezakonito izdate za male hidroelektrane Srijanski most i Gorovnik ušće na rijeci Neretvici.

Pravni tim Udruženja „Aarhus centar u BiH“, u saradnji sa udruženjima NVO „Pusti me da tečem“ i NVO „Zeleni Neretva“ je uočio nepravilnosti u procesu izdavanja građevinskih dozvola od strane Općine Konjic, budući da su iste izdate bez energetske dozvole što krši odredbe Zakona o električnoj energiji FBiH i Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, usvojenu od strane Vlade FBiH. Tim povodom, zahtjevi za poništenje građevinskih dozvola po pravu nadzora su pripremljeni tokom mjeseca maja 2021. godine.

Budući da Općina Konjic nije pravovremeno reagirala na dopise drugostepenog organa (u ovom slučaju Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK), cijeli proces ukidanja dozvola se produžio za tri mjeseca, što je iskoristio investitor (JP Elektroprivreda BiH) da izađe na teren sa građevinskim mašinama u pokušaju započinjanja gradnje pomenutih malih hidroelektrana, a na temelju nelegalnih dozvola.

Također, Općina Konjic je prethodni mjesec obećala investitoru da će omogućiti nesmetanu gradnju hidroelektrana na Neretvici na bazi nelegalih građevinskih dozvola. „S obzirom na sve nelegalnosti procesa izdavanja dozvola od strane Općine Konjic, udruženje „Pusti me da tečem“ je u saradnji sa Aarhus centrom u BiH pripremilo i dostavilo nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Općini Konjic zbog nesavjesnog rada u službi. Nadamo se da će tužilaštvo raditi svoj posao i da će konačno odgovorni biti kažnjeni za svoja djela“, kazala je Nina Kreševljaković, pravna savjetnica Aarhus centra u BiH.

„Od prvog dana, znali smo da je naša borba za spas rijeke Neretvice ispravna“, rekao je Safet Sarajlić, član udruženja Pusti me da tečem ovim povodom:

„Dokumentacija koju je investitor imao je bila nepotpuna i ono što su imali dobijeno je na netransparentan način. Na ovome nećemo stati i tražiti ćemo odgovornost svih aktera ovog podmuklog plana. Mi idemo dalje“.

Amir Variščić iz pokreta Zeleni Neretva izrazio je zadovoljstvo da institucije rade svoj posao te naglasio:

„Ovaj preokret će znatno uticati na dalji razvoj događaja, a sve sa ciljem da sačuvamo Neretvicu od bilo kakvih intervencija, pogotovo onih nelegalnih, koje kao što vidimo, nažalost se usuđuju činiti i naše državne kompanije“./Tim za medije/