Univerzitet u Tuzli:Promovirani doktori nauka

Tuzlanski kanton i Bosna i Hercegovina od danas su bogatiji za novih 15 doktora nauka. Promociji kandidata koji su u proteklom periodu na JU Univerzitet u Tuzli stekli ovo naučno zvanje, prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović.Prema riječima rektorice Univerziteta u Tuzli Nermine Hadžigrahić, ovo je uspjeh svakog od njih ali i Univerziteta u Tuzli.

„Ne treba posebno naglašavati značaj ovog resursa kojeg treba koristiti. Mi kao Vlada TK smo to prepoznali i dajemo punu podršku Univerzitetu u Tuzli. Uskladili smo naš kantonalni zakon sa Okvirnim i time Univerzitetu vratili akademsku autonomiju. Time smo pokazali naš odnos prema visokom obrazovanju”, rekao je premijer Tulumović i promoviranim doktorima nauka čestitao na uspjehu kojeg su ostvarili i kojim su dodatno obogatili akademsku, ali i ukupnu društvenu zajednicu.

„Stjecanjem naučnog stepena doktora nauka ušli ste u klub istraživača i naučnih radnika s najvišim naučnim znanjem kao potvrdom vaše opredijeljenosti za samostalnim traganjem. Upravo u tom svjetlu od svakog od vas očekujemo da, na svoj način, u okviru svojih naučnih oblasti ali i širokog obrazovanja doprinesete razvoju društvene, akademske i naučne zajednice”, zaključio je premijer Tulumović./Odjljenje za informisanje/