UO UPFBiH za poboljšanje poslovnog ambijenta

Sarajevo, 20. februar/veljača 2020. – Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine na redovnoj sjednici imenovao je članove radnih grupa koje će zajedno sa predstavnicima Unije Udruženja poslodavaca RS i predstavnicima Vijeća ministara BiH raditi na zakonskoj regulativi s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta u BiH.

U radnu grupu za indirektne poreze imenovani su Mubera Brković i Mladen Pandurević, u radnu grupu za javne nabavke Džemal Hasić i Mersiha Jusić, u radnu grupu za zaštitu domaće proizvodnje Edin Ibrahimpašić i Muhamed Žero, radnu grupu sa transport i komunikacije Safudin Čengić te grupu za smanjenje oporezivanja rada Adnan Smailbegović, s tim da se mogu kandidirati i novi članovi radnih grupa.

Članovi UO donijeli su odluku da se Izborna skupština UPFBiH na kojoj će biti izabran predsjednik, Upravni odbor te predstavnici UPFBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiHodrži 01. aprila/travnja 2020. godine u Sarajevu.

Na sjednici UO UPFBiH donesena je odluka o ustanovljavanju i načinu dodjele priznanja „Emerik Blum“ najboljem poduzetniku u Federaciji BiH te usvojene odluke o kriterijima za izbor članova žirija, imenovanju članova žirija za dodjelu priznanja „Emerik Blum“, kao i finansijski plan za dodjelu priznanja.

UO UPFBiH donio je odluke o imenovanju pregovaračkih timova za vođenje pregovora i potpisivanje kolektivnih ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH, za djealtnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH.

Na jučerašnjoj sjednici UOUPFBiH dogovoreno je da će predstavnici UPFBiH i Razvojne banke FBiH tražiti zajednički sastanak s Vladom FBiH u vezi smanjenja kamatnih stopa i drugih troškova za kredite za privrednike koje plasira razvojna banka, kao i posebnu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH posvećenu ovoj temi. Konstatirano je potrebno dodatno poboljšati uvjete za plasman kredita privredi od strane Razvojne banke FBiH./Mirela Haskić/