UPFBiH i UPRS:Usvojiti predložene izmjene Zakona o PDV

-UPFBiH i UPRS pozivaju poslanike Predstavničkog doma Parlamenta BiH da usvoje predložene izmjene Zakona o PDV 

Sarajevo, 4. juli/srpanj 2023. – Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unija poslodavaca Republike Srpke pozivaju poslanike Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da na sjednici zakazanoj za srijedu, 5.7.2023. godine usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost Bosne i Hercegovine. Predloženim izmjenama, PDV bi se plaćao posljednjeg dana u mjesecu, a ne 10-og u mjesecu kao što je sada slučaj. Poslodavci naglašavaju da je postojeći rok prekratak za pojedine poreske obveznike, naročito ako u ovom periodu imaju dva vikenda i praznik, a ukoliko porezni obaveznik ne podnese prijavu u zakonski predviđenom roku biva novčano kažnjen.

Također, izmjene Zakona o PDV BiH predviđaju povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM, čime bi se u značajnoj mjeri pojednostavilo i olakšalo poslovanje mikro i malih preduzeća u BiH.

„Još jednom podsjećamo da je UPFBiH u svoj dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ koji smo prošle godine uoči izbora poslali svim političkim strankama dostavili naš prijedlog izmjena Zakona o PDV-u, a koje imaju za cilj olakšavanje poslovanja privrednim subjektima u BiH, jačanje konkurentnosti bh. privrede i usklađivanje poreske politike u oblasti indirektnih poreza sa zemljama regiona i zemljama članicama Evropske unije“, navode iz UPFBiH.

Osim izmjena Zakona o PDV-u koje će se u srijedu naći pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta BiH,  koje se odnose na pomjeranje roka  plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec i povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM, UPFBiH je tražio izmjenu kojom se ukida pravo na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena./Almasa Bajrić/