UPFBiH:Počinje vakcinacija radnika

Sarajevo, 27. august –Počele su pripreme za vakcinaciju radnika u prostorijama kompanija na području Kantona Sarajevo što je rezultat dogovora Udruženja poslodavaca FBiH sa ministrom zdravstva KS i predsjednikom Kriznog štaba ministarstva zdravstva KS Harisom Vranićem.

„Sa ciljem zaštite života i zdravlja uposlenika, omogućavanja normalnih radnih tokova i kontinuiteta ekonomskih aktivnosti, UPFBiH je predložiloda se vakcinacija radnika obavi u prostorijama kompanijašto je prihvatilo Ministarstvo zdravstva KS. Uputili smo poziv kompanijama sa područja KS i za jedan dan se prijavilo 15 kompanija i između 850 i 1.000 radnika. Naš cilj je da se u kompanijama uFBiH potpuno vakciniše do 30.000 ljudi i ako se ovakav trend nastavi i bude dobar odziv u drugim kantonima, nadam se da ćemo to i postići. Pozivamo sve kompanije da se prijave i one koje nisu članice UPFBiH jer je riječ o opće-društvenom cilju, a toje da se postigne visok procenatvakcinisanosti stanovništva“, kazao je direktor Udruženje poslodavaca FBiHMladen Pandurević.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH pokrenulo je ovu aktivnost na području cijele Federacije BiH i cilj je da se saradnja uspostavi sa svih deset kantonalnih ministarstava zdravstva i kriznih štabova, te se početkom naredne sedmice očekuje odgovor većine kantonalnih ministarstava.

Ministar zdravstva KS Haris Vranić zahvalio se Udruženju poslodavaca FBiHkoje je pokazalo društvenu odgovornost, naglašavajući da je vakcinacija jedini put ka vraćanju u normalni život.

„Pored radnika iz kompanija koje su se prijavile bit će omogućeno i vakcinisanje njihovih članova porodica i ostalih zainteresovanih za šta je potrebno da se prijave UPFBiH koje će Ministarstvu dostaviti spiskove“, kazao je ministar Vranić.Dodao je da trenutno radnici mogu birati vakcine AstraZeneca i Sinopharm, a da seočekuje da će uskoro i vakcina Pfizer biti dostupna.

„Raduje me što je do sada dosta dobar odziv kompanija. U narednih nekoliko dana proces imunizacije po kompanijama će započeti, za šta će biti angažovano deset medicinskih sestara i tehničarakoji će činiti mobilne timove.Neophodno je da radnici imaju zdravstvenu knjižicu, a sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS bit će iskoordinirano izdavanje potvrda o vakcinaciji. Također, radnici iz drugih kantonatakođer mogu biti vakcinisani, a potvrdu o vakcinaciji će moći dobiti u kantonu prebivališta“, kazao je koordinator za vakcinacijuAdemir Spahić.

Udruženje poslodavaca FBiHpozvalo je predstavnike Udruženja banaka, Udruženja društava za osiguranja, kantonalne privredne i obrtničke komore, Udruženja taksista i ostala poslodavačka udruženja da se jave kako bi dogovorili dalje aktivnosti, a koje se odnose na imunizaciju radnika./Mirela Šuša/