UPFBiH:Poziv za nabavku vakcina protiv COVID-19

Sarajevo, 12. mart/ožujak 2021. – Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je pismo za više od 22.000 svojih članica u kojemu ih poziva da iskažu interes za doniranje sredstava za nabavku vakcina protiv COVID-19 za svoje radnike i stanovništvo lokalnih zajednica u kojima djeluju.

Nekoliko članica UPFBiH se već obratilo Udruženju sa inicijativom da doniraju sredstva za nabavku vakcina, s tim da bi dio vakcina bio iskorišten za vakcinaciju njihovih uposlenika, a drugi, veći dio, za vakcinisanje stanovništva u lokalnoj zajednici u kojoj djeluju.

U skladu sa ovim inicijativama, iz UPFBiH su kontaktirali kabinet premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravstva FBiH te Fedralni zavod za javno zdravstvo kako bi se ova aktivnost koordinirala sa nadležnim federalnim i kantonalnim institucijama. Od stane nadležnh je odgovoreno da je inicijativa zanimljiva, a daje za njenu realizaciju neophodno da raspolažu informacijom o kompanijama koje su spremne uključiti se u ovu akciju i količini vakcina koja bi po osnovu ove aktivnosti trebala biti nabavljena.

Nabavka vakcina bi išla isključivo preko distributera ovlaštenih od strane Vlade FBiH. Posao skladištenja vakcina i raspored vakcinisanja bi se provodio preko nadležnih zavoda za javno zdravstvo.

Iz UPFBiH su pozvali sve zainteresirane kompanije da iskažu interes za nabavku vakcina za radnike kompanija i stanovništvo lokalne zajednice u kojima članice posluju, a prijavu mogu obaviti putem e-maila Udruženja poslodavaca FBiH: info@upfbih.ba Facebook stranice Udruženja poslodavaca FBiH, Instagram profila UPFBiH @poslodavcifbih, Ttwiteer profila @Poslodavci

Ukoliko bude iskazan značajniji interes kompanija, onda bi se sa nadležnim institucijama Federacije BiH i kantona krenulo u realizaciju ove aktivnosti. /Almasa Bajrić/