Uskoro e-kontajneri za elektro otpad

 

Po prvi puta u Živinciama će biti postavljanja 4 e-kontejnera za električni i elektronski otpad. Planirani termin za održavanje događaja je ponedjeljak, 10.01.2022. godine u 13:30 sati, na adresi u ulici Golubinjak bb, u okviru kompanije AKVA INVEST d.o.o.

Prezentacija postavljanja kontejnera organizuje se u sklopu projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, kojeg implementira ZEOS eko sistem d.o.o., a kroz program Challenge to Change, kojeg sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini.
Nabavljeni kontejneri će biti postavljeni na prethodno odobrenim lokacijama od strane nadležnih gradskih službi, te dostupni građanima za besplatno korištenje.

Glavni cilj projekta Ekolucija je promjena navika građana kroz informisanje šire javnosti i podizanje svijesti o pravilnom odlaganju električnog i elektronskog otpada. Projekat omogućava sakupljanje svih kategorija e-otpada sa posebnim naglaskom na e-otpad iz domaćinstva, kao što su mali aparati, IT oprema, električne igračke, zabavna elektronika i alati.

Projektom je planirano da se investira u nabavku i postavljanje ukupno petnaest (15) uličnih kontejnera i to jedanaest u Grad Tuzlu i četiri u Grad Živinice, uz nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta za ruralna područja Grada Tuzle.