Uspjesi:Dr.Mirela Čokić-Džinić istraživač sa Heidelberga

Značajna vijest o uspjehu naših mladih školovanih ljudi u inostranstvu stiže nam ovih dana.Naime, profesorica Mirela Čokić-Džinić uspješno je obavila postdoktorsko istraživanje na Univerzitetu Heidelberg.Dr.Mirela Čokić-Džinić je profesorica na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje predaje Poslovno pravo i Međunarodno poslovno pravo, Pravo privrednih društava, Ugovorno privredno pravo, Arbitražno pravo i Stečajno pravo.

Radi se o skromnoj osobi, predanoj radu, porodici i karijeri, pa ni uspjesi ne izostaju.O svom angažmanu na istraživačkom radu Univerziteta Heidelberg kaže:

“Na poziv Instituta za Međunarodno privatno i poslovno pravo Univerziteta Heidelberg, obavila sam jedina iz Bosne i Hercegovine postdoktorsko istraživanje na navedenom Univerzitetu, s temom iz oblasti Arbitražnog prava, te sam iz tog razloga u augustu dobila upit, da obavim Intervju za Univerzitet Heidelberg, kao jedini mladi profesor – naučni istraživač iz Bosne i Hercegovine”.

Dr.Mirela Čokić-Džinić je objavila više stručnih radova u raznim časopisima, a za svoj rad više puta je nagrađivana:

“Prije godinu dana sam okončala postdoktorsko istraživanje na temu “Efikasnost rješavanja poslovnih/trgovinskih sporova putem arbitraže u Njemačkom pravu”, s uporedbom BiH legislative. Postdoktorsko istraživanje je obavljeno u trajanju od godinu dana akademske 2018./2019.godine na Institutu za međunarodno privatno i poslovno pravo Univerziteta Heidelberg, Njemačka”.

Svoje znanje uspješno prenosi na svoje studente, koji takođe postižu uspjehe.Tako su, između ostalog, njeni studenti sa Pravnog fakulteta u Tuzli  na Moot court takmičenju za studente pravnih fakulteta BiH u Strasbourgu, osvojili 1. mjesto.Riječ je o projektu iz oblasti ljudskih prava i primjeni Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda.Takvih uspjeha će sigurno biti još!

Uz sve rečeno, na kraju bi se mogao zaključiti i ovakav naslov:Mladi profesori naučni istraživači BiH u inozemstvu – i nije sve tako crno kao što se misli – jedna pozitivna priča”./Š.G./