Uz Svjetski dan bubrega

Donorska mreža u Bosni i Hercegovini i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine (Udruženja) obilježavaju Svjetski dan bubrega. U ovoj, pandemijskoj godini, fokus se stavlja na prevenciju i kvalitet života pacijenata koji pate od bubrežnih bolesti.

Osim što su vezani za aparate nekoliko sati svakog drugog dana, dijalizni pacijenti, ali i njihove porodice,  u pravilu imaju loš kvalitet života, nemogućnost rada, kao ipsihološke posljedice zbog stalno prisutne bolesti i ograničenja.

  1. godina definisana je kao godina kvalitetnog življenja s bubrežnom bolešću, a ima za cilj što više osvijestiti i educirati o efikasnom djelovanju na simptome bubrežne bolesti, ali i osnažiti i potaknuti  bolesnike na aktivno participiranje u svome životu.

U Bosni i Hercegovini, trenutno,od zatajenja bubrega boluje 2 800 pacijenata koji žive sa višesatnom dijalizom svaki drugi dan i bez adekvatne kvalitete života. Više od 700 stotina njih, transplantacije bi mogle spasiti. Nažalost, godišnje oko 400 dijaliziranih pacijenata u BiH umre, a skoro isti broj ih se uključi u dijalize.

Pravovremena edukacija i prevencija smanjile bi broj hroničnih bubrežnih bolesnika.

Također, Udruženja podsjećaju da su, od početka pandemije, u Bosni i Hercegovini u potpunosti obustavljene transplantacije. Više od godinu dana, niko nije dobio priliku za novi život.

Upravni odbor Svjetskog dana bubrega, ove godine naglašava važnost uključivanja pojma “aktivnog učešća u životu” kao jednog od glavnih fokusa u brizi bubrežnih bolesnika i kao temelja na kojem će počivati krajnji cilj, a to je kvalitetan i dobar život s bubrežnom bolešću.

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH i Donorska mreža u Bosni i Hercegovini organizovat će tokom mjeseca marta ulične akcije informisanja i edukativne skupove, u skladu sa epidemiološkim preporukama./Halima Resić/

Više informacija o aktivnostima, dostupno je na facebook stranicama Udruženja: (4) Udruženjedijaliziranihitransplantiranihbolesnika F BiH | Facebooki(4) DonorskamrežaBiH | Facebook.