Via naturae:Online radionica putem ZOOM platforme

U okviru projekta ‘Osnaživanje studentske populacije u aktivizmu za zaštitu okoliša’ pod pokroviteljstvom Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK, zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli, odsjek za biologiju i Udruženjem za ljudska prava i inkluziju SOCi, sinoć smo održali online radionicu putem ZOOM platforme, sa studentima i studenticama PMF-a.

Radionicu ‘Pisanje projektnog prijedloga’ vodile su doc.dr. Jasmina Kamberović, predsjednica Udruženja Via naturae i BA spec. edukacije i rehabilitacije Lejla Kišić, direktorica Udruženja SOCI.Pored održane radionice, studenti i studentice skupa sa stručnim timom Udruženja Via naturae izradili su katalog ‘Prirodne vrijednosti Tuzlanskog kantona’ koji će javnosti biti prezentovan 5. juna 2020., na Svjetski dan zaštite okoliša.

Zahvaljujemo se učesnicima i učesnicama radionice, partnerima na projektu, resornom ministarstvu i našim aktivistima i aktivistkinjama na učešću i produktivnosti!/Tim za medije/