Zabilježeno na prvim linijama

Svakodnevno radnici JKP Vodovod i kanalizacija rade na održavanju svih gradskih površina.U vrijeme epidemije korona virusa njihoiv poslovi postali su dosta složeniji, jer, osim održavanja zelenih površina, imaju dodatne obaveze na dezinfekciji terena.

“U okviru proljetnih radova obavili smo kosidbu parkova, a u toku je “šišanje”žive ograde, ukrasnog drveća, a uskoro počinje sadnja cvijeća, tako da će naš grad ponovo dobiti ljepši izgled”, kaže nam Faik Bošnjakvić.

Dezinfekcija ulica i drugih površina gdje se najviše okupljaju građani obavlja se redovno, o čemu Enes Arslanović kaže:

“To je naša dodatna obaveza i redovno obavljamo potrebnu dezinfekciju, kako bi spriječili širenje zaraze.Tu nam je problem razbacivanje smeća, pa i ovo što bi trebalo biti u korpama za otpad često je rasuto, a posebno ono što treba da se baca u kontajnere, stavlja se u korpe ili pokraj njih, tako da nam to dodatno zagađuje okolinu”.

Naši sagovornici koje smo zatekli na “šišanju”žive ograde , kažu kako bi trebali dodatnu zaštitu, a evo zašto:

“Mi se nalazimo na prvim linijama odbrane od zaraze korona virusom.Poznato je da je smeće žarište za širenje bolesti, jer tu ide ono što je najgore.Zato nam treba više pažnje.Svakakko, da smo među najugroženijim kategorijama koje se izlažu opasnostima u ove teške dane”, kažu naši sagovornici./Š.G./