Zabilježeno ovih dana

Proteklih dana su bile velike gužve na šalterima, a nastale su usljed Javnog poziva na prijave za novčanu pomoć od sredstava EU.Bilo je i zabune ko ima pravao na novčanu pomoćI?

Podsjećamo da se mogu prijaviti 4 kategorije građana. Prva kategorija su korisnici stalne novčane pomoći, a druga su domaćinstva u kojima žive djeca koja su korisnici dječijeg dodatka.Treća kategorija su penzioneri čija penzija nije veća od zagarantovane za decembar 2022. godine u FBIH i 4. kategorija u kojima je jedno ili više maloljetne djece usljed smrti roditelja ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živi samo sa jednim roditeljem koji nema primanja ili čija plata ne prelazi iznos minimalne plate koja iznosi 534 KM.

Kolike su bile gužve najbolje govori i primjer sa fotografije ispred Šalter sale gradske administaravcije u Živinicama, gdje je postavljena”kancelarija pod vedrim nebom”.Ipak, sada je sasvim na podnošljivom broju građanstvo koje završava administarativne poslove za pomoć od EU.

Potrakćivanje platana i drugih stabala

Danas su započeli radovi na asfaltiranju parkinga ispred Doma zdravlja Živinice, kao i uspostavljanju putne komunikacije od parkinga prema službama koje se nalaze u paviljonu D i E (Laboratorija, Radiologija, Hemodijaliza).

Na prvi pogled smo pomislili da se radi o uklanjanju grana sa drveća, pošto su platani i drugo ukrasno drveće u gradu nadmašili odgovarajuću visinu i prava su smetnja prilikom jakih vjetrova, te prijete stambeno poslovnim objektima.Nadamo se da će i to doći na red!