Crveni križ:Novi certificirani volonteri

Nakon održane obuka koja je trajala 15 dana, 52 volontera Crvenog križa Grada Živinice položili su ispite prve pomoći.Svi su volonteri imali priliku proći teoretski i praktični dio obuke iz ovog programa, te uspjeh nije izostao.

Instruktori i ispitivači tokom procesa obuke su bili: doktor pri Crvenom križu Grada Živinice Almir Jagodić- specijalista Fiziklane medicine i rehabiltacije i Instruktor BLS – AED i prve pomoći, Abdurahman Aljić certificirani instruktor prve pomoći CK F BiH i vođa Mobilnog tima Crvenog križa Tuzlanskog kantona, te predsjednik mladih Semir Muhić, instruktor ekipe prve pomoći.

Obuka je organizovana u skladu sa epidemiološkim mjerama i volonteri su bili podjeljeni u dvije radne grupe.

Ovom obukom Crveni križ Grada Živinice od 130 volontera ima 100 koji su prošli ovakav vid obuke i koji mogu raditi aktivnosti u domenu ovog programa. Svim volonterima su uručeni Certifikati za uspješno završenu obuku./Tim za medije/