Evropski dan donorstva i zahvale donorima

-Donorska mreža u BiH i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH obilježiće Evropski dan donorstva i zahvale donorima (8.10.2022.)

Evropski dan doniranja organa i zahvale donorima obilježava se svake druge subote u oktobru u 47 zemalja, članica Vijeća Evrope. Samo u 2021. godini, u ovim zemljama je urađeno 36.000 transplantacija organa, zahvaljujući živim donorima i porodicama preminulih donora koje su rekle „DA“. Istovremeno, u 2021. godini je još 41.000 osoba došla u potrebu za organom.

Iako je 8.10.2022. centralni dan obilježavanja donorstva i zahvale donorima u Evropi, aktivnosti obilježavanja se provode kroz cijeli deseti mjesec, s fokusom na promociju donorstva kao ultimativnog humanog čina. Ove godine, poruka je da svako od nas može biti influenser za cijeli život saopštavanjem odluke o opredjeljenju da se bude donor porodici i/ili potpisivanjem donorske kartice.

Dok Evropa ujedinjeno stremi ka spašavanju života svakog čovjeka, razvojem transplantacija, uključivanjem zemalja u EUROTRANSPLANT, edukacijama i kampanjama, Bosna i Hercegovina ćuti. Zvanično se Evropski dan donorstva i zahvale donorima ne obilježava u Bosni i Hercegovini, a zakonska regulativa ne pogoduje i ne zastupa prava pacijenata i njihovih porodica da ostvare pravo na transplantaciju u našoj zemlji.

Ipak, Donorska mreža u BiH, zajedno sa Udruženjem dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH i članicama, obilježiće u Evropski dan donorstva i zahvale donorima, jer i među nama žive ljudi, naši rođaci i poznanici, kojima su spašeni životi doniranjem organa, ali i oko 300 njih koji čekaju poziv koji spašava život.

Simbolične ulične akcije potpisivanja donorskih kartica i javne tribine, biće održane:
– 8.10.2022. u Zenici – Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, Trg Alije Izetbegovića, od 10 – 12 h

– 14.10.2022. u Goraždu – Donorska mreža u BiH, Dijalizni centar

19.10.2022. u Vitezu – Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH

– 28.10.2022. u Sarajevu – Donorska mreža u BiH – Novo Sarajevo

Biće organizovane i druge aktivnosti u svrhu informisanja javnosti i podizanja svijesti o značaju donorstva, o kojima ćemo blagovremeno obavijestiti javnost.

Pratite aktivnosti Donorske mreže BiH na društvenim mrežama a volju da budete donor možete iskazati i putem linka za prijavu na eeb stranici nakon čega ćete donorsku karticu dobiti poštom. Činjenice i smjernice o doniranju organa su takođe dostupne na donorskamreza.com./Akademik, dr Halima Resić/