Hitno riješiti problem dijalize 6 pacijenata

Donorska mreža i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih FBiH zahtijevaju preuzimanje odgovornosti i hitno rješavanje pitanja dijalize 6 pacijenata iz Gradačca.

Udruženja Donorska mreža u BiH i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u FBiH, koja okupljaju ljekare, ali i pacijente sa zatajenjem bubrega s područja cijele države, a posebno Federacije BiH, podržavaju dijalizne pacijente iz Gradačca i osuđuju nehumano postupanje i uskraćivanje im prava da dijalizu primaju u najbližem centru.

Ujedno, zahtijevaju od nadležnih i odgovornih institucija i obnašatelja izvršnih i drugih funkcija u institucijama da hitno postupe u skladu sa zakonima, pravilnicima i etičkim kodeksima struke, te omoguće zakonom zagarantovanu uslugu kvalitetnog i najboljeg mogućeg liječenja, u najboljem interesu pacijenata.

Dijalizni pacijenti iz Gradačca se isključuju sa dijalize u Odžaku zbog neargumentovane odluke da nema „ekonomske računice“, da se oni dijaliziraju u najbližem, te za njih najpovoljnijem dijaliznom centru – navode iz Udruženja Donorska mreža u BiH i Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u FBiH./Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH/