Humanost:Kako pomoći Aliji Đuloviću?

U kasnim večernjim satima 27.oktobra Aliji Đuloviću u Suhoj desio se požar, u kojem su izgorjeli svi pomoćni građevinski objekti, mašine(traktor sa priključcima, putnički automobil, pripremljena stočna hrana, sijeno).

Alija je penzioner, te nije u mogućnosti izvršiti sanaciju nastale štete usljed požara.Pošto se radi o većoj materijalnoj šteti Savjet Mjesne zajednice Suha formirao je Odbor za sanaciju nastale štete, kako bi se pomoglo ovom uzornom čovjeku.

Sredstva za pomoć mogu se uplatiti na ime:Alija Đulović NLB Banka dd Živinice, transakcijski račun:1321100205334938

Takođe je moguća uplata i putem mobilnog telefona na broj: 062/046-761.Može se i kontaktirati, kako bi saznali koji vid pomoći je najpreči.

Za građane iz inostranstva takođe postoji mogućnost da pomognu Aliji Đuloviću.U dodatku je snimak broja računa i ostali potrebni podaci na koji se može obaviti uplata./Odbor za sanaciju štete uzrokovane požarom-Suha/