Navršilo se 25 godina od nestanka Selme Musić

U vrijeme kada obilježavamo 25.godina genocida nad bošnjacima Srebrenice, sjećamo se tada još male Selme Musić, koja je nestala pod misterioznim okolnostima i još se o njenoj sudbini ništa ne zna.

Nestala je u metežu srebreničke golgote.Roditelji Alija i Salem Musić tražili su Selmu, ali nisu našli nikakav trag o njoj.Selma se vodila kao nestala osoba.Prošle godine slučajno dolaze u posjed fotografije,gdje se vidi Selma ,živa i zdrava.

U to vrijeme Selma je imala 7 godina i 10 mjeseci. Slika je nastala u Kladnju isti dan ili dva dana poslije pada Srebrenice. Selma bi trenutno trebala imati 31 godinu. Ukoliko ima neko bilo kakve informacije u vezi ove nekadašnje djevojčice, a sada odrasle osobe, mogu se prijaviti Crvenom Krstu BIH./Jasmina Dautović/