Nevolje:Nedovršena kuća Amira Hodžića

Jedan broj ljudi na području Grada Živinice ima veoma teške uslove za život i potrebna im je pomoć dobrih ljudi.Jedan od takvih je i Amir Hodžić iz Gornje Lukavice.O svom problemu kaže:

“Potrebna mi je pomoć u gradnji kuće.Naime, živim u nedovršenoj kući, pod pločom koja nema krova.Kuća prokišnjava i u ove kišne dane je najteže. Ne radim nigdje, a imam troje djece.Uslovi su teški za život, ako ima ikakve mogućnosti da me pomognu ljudi koji su u mogućnosti”.

Ukoliko neko želi pomoći Amiru Hodžiću može ga kontaktirati na telefon broj:062 885-477