Svojat:Porodici Selimović potrebna je pomoć

Često smo u prilici da objavljujemo priloge o potrebi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe.Slijedi još jedan primjer teškog života porodice Selimović iz Svojata.

Portal Svojat mahala pokrenuo je u ove mubarek dane akciju pomoći porodici Selimović iz Svojata.

Porodici Selimović potrebna je pomoć onoliko koliko ko može, finansijski ili u hrani.U domaćinstvu žive tri člana porodice-suprug Sead sa Fajkom i sinom Izetom. U ove mubarek dane poste, Fajka radi na dnevnicama i tako doprinosi u kuću, ali kaže da je zdravlje narušeno pa ne može zaradit koliko je potrebno.Suprug je demobilisani borac, nezaposlen i žive u staroj dotrajaloj ruševnoj kući.Danas je Dan Armije BiH, borac je sa prvih linija odbrane, a sada mu je potrebna naša pomoć.

Ko želi pomoći može se obratiti lično u mjestu stanovanja porodice Selimović, a na fb mogu kontaktirati portal Svojat mahalu.