Na ovoj stranici možete pronaći prezentaciju nekih od kandidata za predstojeće lokalne izbore. Klikom na logo stranke, dobit ćete listu kandidata koji se trenutno prezentuju na našem portalu. Lista kandidata koji se prezentuju na portalu će se proširivati.
Pri otvaranju ove stranice redoslijed stranaka se svaki put mijenja po slučajnom izboru, tako da poredak stranaka nije fiksan i favorizovan.