Apel Gradskom vijeću:Važnost očuvanja historijskog konteksta naziva ulica

-Važnost očuvanja historijskog konteksta naziva ulica- Ulica Oslobođenja – Apel Gradskom vijeću

Prvi gradonačelnik Grada Živinice kojem je dao neizmjeran doprinos dr.sc. Samir Kamenjaković, zaslužuje svoju ulicu, zaslužuje i mnogo toga što se ne može izmjeriti nazivima ulica, bistama, materijalnim zdanjima.Prije svega, zaslužuje da se sačuva historijska, baštinska kultura onog grada u kojem je rođen, grada svojih “starih”, našeg grada.Svako ko je zaista poznavao NAŠEG Gradonačelnika, znao je koliko mu je značajno bilo očuvati historijat našeg grada, koliko je bio posvećen očuvanju kulturne baštine.

U vezi sa tim, inicijativa da se Ulica oslobođenja preimenuje u ulicu dr.sc. Samira Kamenjakovića je iz tog razloga pogrešna.

Dakle, pogrešan je odabir ulice koju je potrebno preimenovati, a ne inicijativa za dodjelu naziva jedne od ulica po dr.sc. Samiru Kamenjakoviću, što je proizašlo iz nepoznavanja historije ovog grada.

Ulica oslobođenja je jedna od preostalih najstarijih ulica u našem gradu.Historičari i svi naši Živiničani znaju da je Ulica oslobođenja nastala već 1955.godine kada je djelomično uvaljana i nasuta, a trasirana je 1947.godine kada su izgrađene barake poznatije pod nazivom “Mala Rusija”, zgrada Šumarstva, Ambulanta, kao i sadašnja PU Živinice.Međutim, sam naziv ulice je od izuzetnog značaja za historiju Živinica, ukidanjem naziva te ulice gubi se i historijski kontekst iste, gubi se dio historije, dio nas.

Oktobra 1943.godine prvi put su oslobođene Živinica, gdje je mobilizirano više od 500 naših građana.Drugo oslobađenje Živinica je bilo 11.maja 1944.godine i treće oslobođenje 2.do 3. jula 1944.godine.Zadnje oslobođenje se desilo 14. septembra 1944.godine od strane Muslimanske brigade.

U znak sjećanja na ove značajne datume i na oslobođenje Živinica i žrtve koju su dali njeni građani ova najstarija ulica je dobila naziv ULICA OSLOBOĐENJA i jedina je preostala ulica koja označava historijski kontekst jednog vremena.S razlogom je preživjela sve ove godine.

U ovoj ulici su prije sedamdeset i nešto godina udareni temelji današnjeg grada, o čemu je napisan i objavljen poseban tekst u Časopisu za baštinu, kulturno- historijsko i prirodno naslijeđe JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa TK-a autora N. Mujagića.

Molim Gradsko vijeće, kao i potpisnike Inicijative da sačuvaju ime Ulice oslobođenja, jer u protivnom učint će ogromnu i nedoknadivu štetu ovom Gradu, prije svega pokazat će da uopšte ne poznaju historiju ovog grada.

Suludo i nije razumno, ukidati historijski naziv najstarije ulice u kojem je neko imao “stan”, a taj neko toliko je mnogo učinio na svakom pedlju ovog grada, tako da činjenica da je imao negdje stan je najmanje bitna,Građani Živinica također čuvaju sjećanja na svoje očeve, braću, sinove koji su izgubili svoj život 1992.-1995.godine tokom odbrane ovog grada i države Bosne i Hercegovine i čija su imena uklesana na spomenik u Centralnom parku.MI NEĆEMO dopustiti da ta imena budu u mraku, jer to su naši očevi, naši sinovi, naša braća./Asja Tulumović/