Čišćenja grada od snijega

Prvi snijeg u ovoj godini zameo je grad Živinice. Čišćenje grada od snijega od strane nadležne organizacije izvršen je veoma aljkavo. Neki dijelovi grada nisu uopšte ni čišćeni. Na priloženom videu vidi se da je prostor pored zgrade opštine detaljno očišćen, što bi se reklo, na tom prostoru nema ni praške snijega. Samo dalje 100 metara, pravi je haos. Na nekim dijelovima trotoara nabacan je snijeg tako, da se pješaci moraju kretati kolovozom. Inače, veoma je teško biti pješak u Živinicama u bilo kom godišnjem dobu. Na trotoare se iznose razne reklame pa i roba od strane prodavaca. Kada je kišni period pješaka na trotoarima Živinica zadesiće niz nevolja, parkirani auti na trotoarima, zaprskivanje vodom od bujica sa kolovoza itsl. Policija je veoma nekativna što se tiče represivnih mjera. Razlog tome je što su služebinici policije poznanici sa prekršiocima u saobraćaju pa ne poduzimaju kaznene mjere. Uzgred rečeno, u Austriji u manjim mjestima, policijac ne može biti žitelj iz tog mjesta. Autor ovih redova se sam uvjerio, da policija iz Živinica djeluje po principu veza i poznanstva.
Što se tiče aljkavog čišćenja grada od snijega, jedino je reagovalo opštinsko vijeće na čelu sa Nailom Jusićem. Dana 21.12.t.g. održana sjednica kolegija opštinskog vijeća, (izvor TV Živinice), na kojoj je Nail Jusić u svojstvu predsjednika opštinskog vijeća Živinice, obavijestio da se samo, uži dio grada čisti od snijega, ja bih dodao, samo se čisti područje oko opštinske zgrade. t.j. dio grada u koji zalaze opštinski funkcioneri i činovnici opštine. Bez obzira kako bilo, ipak, aferim Naile. Doduše, ti si izjavio po preuzimanju sadašnje funkcije predsjednika opštinskog vijeća, da je sadašnje opštinsko vijeće veoma kvalitetno, i da će građanima, a time i seljacima sa područja opštine Živinica, biti bolje u narednom periodu. Nadajmo se da će tako i biti.
Hodao, snimio mobitelom i napisao: Selimović Edhem Edo