Divlje deponije smeća

Na putu od Karaule prema Šišićima (opština Živinice), redovno se formiraju divlje deponije smeća. Duž cijelog puta od kraja naselja Karaula pa do ulaska u selo Šišiće, i sa jedna i sa druge strane puta, odlaže se smeće, kao da je ovaj prostor određen za ovu namjenu. Čudno je da na ovu pojavu ne reaguju odgovorni u opštini Živinice. Moglo bi se reći da ovu negativnu pojavu, oni okreću u svoju korist, tako što svake godine, uz ogromnu pompu, organizuju čišćenje grada Živinica i njegove šire okoline. Aktivnost češćenja grada je ‘veliki politički događaj’ a u njemu učestvuju; vojska, učenici, građani, privrednici i drugi subjekti. Svira se državna himna, drže se govori i tsl. Ono jest, ovim aktivnostima, očisti se grad i njegova šira okolina, ali, je li samo to urađeno, odmah sutradan, na isti prostor na kome je bilo smeće, baca se novo. Ovim se stvaraju uslovi da se u narednoj godini ponovo organizuje čišćenje grada uz ogoromnu pompu i fanfare. I tako, umjesto da odgovorni djeluju preventivno, t.j. da se kazne oni koji bacaju smeće gdje im je volja i ćeif, ponovo se troše vrijeme i resursi na nepotrebno. Bolje i korisnije bi bilo potencijele koji se koriste za ovo, upotrebijeti u koristan i produktivan rad.
Mi smo poznati po tome što se stalno ‘vrtimo u krug’. Umjesto da eleminišemo gluposti i javašluk preventivno djelujući pa i primjenom sakcija, mi se bavimo poslijedicama javašluka i naših gluposti.
Nije dovoljno samo napisati na drveću kraj kojeg su formiraju divlje deponije, ‘ZABRANJENO BACANJE SMEĆA’ već treba ‘rebnuti’ po džepu onoga koji to radi. Drugi put, bi dobro razmislio, gdje baciti smeće.
Pored ovog, gradom Živinica u večernjim satima širi se nesnosan smrad. Građani negoduju, jer u tom periodu moraju zatvoriti sve prozore na svojim stambenim objektima i boravti unutra.
Interesantno je, da niko od nadležnih ne poduzima konkretne mjere, t.j. da se utvrdi, ko na ovaj način zagađuje grad i da mu naloži, da sa tim prestane.

Selimović Edhem Edo

Putem slijedećeg linka, pogledajte clip o našem javašluku;