Divlje deponije sve češće

Na području Grada Živinice nalazi se bezbroj mini divljih deponija.Na snimku Mirele Siočić je jedna takva deponija na lokaciji Grabik-Trumići-Šišići.

Uski krivudavi put “prava” je lokacija za neodogovorne građane da iz svojih automobila i drugih prevoznih sredstava bacaju razni otpad.Ni sami ne znaju da se to i njima može”obiti o glavu”, jer se iz otpada “regrutuju” razne bakterije.

Divlje deponije otpada zagađuju zemljište, a time i vodu, te to predstvalja pravu opasnost po zdravlje ljudi, jer na analiziranim lokalitetima je utvrđeno da sadrže otrovne elemente, fekalije i opasne bakterije.