Elekronski KUF i KIF

Porezna uprava je propisala obavezu za sve privredne subjekte u BiH koji vode KUF – knjiga ulaznih faktura i KIF – knjiga izlaznih faktura, da od 01.01.2021. godine mjesečno dostavljaju ove podatke u tkzv. elektronskom obliku. Rok dostave ovih podataka je do 20. za predhodni mjesec.
Šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski podaci.
To su u ustvari datoteke na magnetnim medijima u formatu kao što su; txt, csv, xml i drugo, koje se formitraju pomoću određenih softwar-a i to od podataka koji se već nalaze u bazi podataka. Znači, iz već postojećih podataka KUF-a i KIF-a koji se formiraju putem određenih aplikacija, kreiraju se podaci koji su pogodni za prenos u drugu bazu podata, u ovom slučaju, u bazu podataka koja se nalaze na serveru porezne uprave.
Sa mog web sitea-a, kliknite na fotos koji se nalazi na desnoj strani ove stranice, ispod Reklame na sličicu na kojoj piše RuRiP.com i sa stranice Dovnload, uzmite besplatan program za vođenje KUF-a, KIF-a, za automatsku izradu PDV prijave i za formiranje elektronskih KUF-ova i KIF-ova.
Na samoj stranici, sa koje ćete preuzeti ovaj program, je objašnjen način njegove instalacije na vaš računar.
Program je besplatan i nema vremenskog ograničenja za njegovo korištenje. Takođe, nema ograničenja za obim podataka a ni broja privrednih subjekata za koje će se voditi evidencije KUF-a i KIF-a.

Selimović Edhem Edo