Ispraćaj stare i doček nove 2024. godine


Ispraćamo staru 2023. godinu. Sumiraju se rezultati koji su postignuti u već odlazećoj godini. Državni rukovodioci otvarajanu nova privredna zdanja kao što su svadbeni saloni, stambene zgrade i klizališta. Organizuju skupove na kojima iznose postignute rezultate u odlazećoj godini. Medeno i bajkovito pričaju o ogromno posignutim rezultatima na poljima ekonomije i kulture. Iznose posebno, da je prihod u odlazećoj godini u (ne)privredi povećan za nekoliko puta u odnosu na predhodne godine. Obično navode baznu godinu za usporeddbu onu od prije 10 godina da bi dojam o rastu bio što efikasniji na široke narodne mase.
Obavezno se navodi, da ovako postignuti uspjesi na polju ekonomije i kulture, su rezultat ogromnog zalaganja državnih rukovodilaca i širokih narodnih masa a sve za prospiritet i razvoj naše domovine Bosne i Hercegovine. Kad se sve to pogleda ima se razloga i slaviti, pa tako za najluđu noć se organizuju veselja za široke narodne mase u svadbenim salonima sa poznatim turbo folk pječicama i pjevačima iz susjedne nam države. Već su za ovo istaknuti plakati na kojima piše cijena ulaznica kao i to da je dozvoljeno unošenje jela i pića u te objekte u kojima će biti slavlje.
Divno, kad se sve ovo pogleda, zaključak bi bio, da je milina živijeti ovdje u ovoj našoj jednoj i jedinoj domovini Bosni i Hrecegovini, jer pored napretka u ekonomiji i kulturi i duhovni život i razonoda su na visokom stepenu; bogomolje su pune vjernika a svadbeni saloni narodnih masa i veselja.
Uz veselje i muziku sikiranicije, tegobe i teškoće se zaboravljaju. Nećemo se mi sikirati što su nam plodne oranice nezasijane, što nam mladi i perspektivni kadrovi stoje u redovima pred stranim ambasadama i traže dozvole za ulazak u te strane zemlje. Nema veze što nam veliki procenat populacije živi u siromaštu sa jedne strane a sa druge, što pojedinci putem mućki i mutnih radnji se enormno bogate.
Isto tako, nije bitno na kom stepenu nam je karakter i moral, bitno je to, da su bogomolje pune vjernika.
Pored svega, izgleda da smo slijepi i ne vidimo kako ti koji se kunu u jedinu nam domovinu Bosnu i Hrecegovinu je ‘drpaju’ sa svih strana.
Po ćoškovima pričamo da ne može više ovako i to šapatom, da nas slučajno ne čuju državne vođe, jer nam mogu zatrebati za nešto mimo pravila i propisa.
Isto tako, gluhi smo i slijepi dok nam život kroje široke narodne mase sa tri zuba i sa tri razreda osnovne škole.
Sretna vam nova 2024. godina narode i pamet u glavu.
(Selimović Edhem Edo www.rurip.com)