Ljudski rod mora međusobne odnose pravičnije urediti

Nekoliko puta sam gledao film Džungla. Svaki put kad odgledam ovaj film, obuzme me neka toplina i obasja me svjetlost sunca, jer u ovom filmu je prikazana borba između života i smrti gdje na kraju, život izlazi kao pobjednik. Tema ovog filma je borba čovjeka izgubljenog u džungli za opstanak i za život. U stvari, tema ovog filma je vezana za naš svakodnevni život a to je borba sa životnim nedaćama koje nas prate. Oni koji su spremni da se žrtvuju i da ulažu ogromne napore, na kraju i uspijevaju, per aspera ad astra.
Uvijek sam cijenio ljude koji su svojim nadljudskim naporima uspijevali, ne samo da se uzdignu iznad drugih, već i da savdavaju sve životne prepreke, Na drugoj strani, omrznuti si mi oni koji žive na tuđi račun i od tuđe muke, koji tlače sitorinju i cio svoj život, od rođenja do smrti, žive kao paraziti.
Nažalost, živimo u vremenu kada su stvari okrenute naopako. Ovo je vrijeme u kome vladaju silnici. Vrijeme, u kome se veličina jednog naroda određuje količinom i vrstom naoružanja koje posjeduje taj narod a ne njegovim kulturnim i humanitarnim dostignućima.
Na globalnom nivou silnici ubijaju i taru slabije i nejače od sebe. Povode za svoje krvožedstvo traže u tome što im se slabiji i nejaki ne pokoravaju i ne velečaju ih kao božanstva.
Pretpostavka je, da tehnološkim napretkom, čovjek bi trebao da olakša svoj život jer, primjenom naučnih dostignuća u radu, postižu se veći efekti uz minimum ulaganja fizičkih napora. Čovjeku bi trebalo ostati više vremena za dalju naučnu i kulturnu nadogradnju kao i za odmor i rekreaciju.
Nažalost, tehničko-tehnoliški razvoj, bez uređenja pravičnijih društvenih odnosa između ljudi, prijeti opstanku ljudskog roda.
Globalni odnosi u svijetu su tako postavljeni, da jaki postaju sve jači, slabiji postaju sve slabiji, bogati se i dalje enormno bogate a siromašni postaju sve više siromašniji.
Odnosi između ljudi u nacionalnim zajednicama, postavljeni su kao na demokratskim principima ali u praksi, u većini državnih zajednica, vladaju autokratski režimi.
Ljudsko rod se mora dozvatii pameti i mora međusobne odnose urediti na princiopu pravičnosti i humanosti, inače ako ovako nastavi, prijeti nu samouništenje.
(Selimović Edhem Edo)