Loša primjena zakona u državi


Loša primjena zakona u našoj državi predstavlja ozbiljan izazov koji ima duboke posljedice po pravnu sigurnost, prava građana i stabilnost našeg društva. Kako se zakoni kod nas ne primjenjuju dosljedno, pošteno i pravedno, to dovodi do niza problema koji potkopavaju temelje naše pravne države i njenih institucija..
Jedan od osnovnih problema loše primjene zakona kod nas je selektivnost. To znači da se zakoni primjenjuju ili ignoriraju na osnovu političkih, ekonomskih ili ličnih interesa određenih pojedinaca ili grupa. Ovakva pristrana primjena zakona dovodi do nedostatka povjerenja građana u pravosudni sistem te stvaranja dojma da pravda nije dostupna svima pod istim uslovima.
Također, korupcija koja je prisutna u našem društvu je ozbiljan problem u slučajevima loše primjene zakona. Kada se zakoni primjenjuju na temelju mita, ucjena ili nepotizma, to narušava integritet našeg pravnog sistema i dovodi do nejednakih rezultata. Građani koji imaju veze ili resurse izbjegavaju kazne čak i ako su počinili ozbiljne prekršaje, dok se oni koji su slabiji ili nemaju takve veze suočavaju s punom težinom zakona.
Osim toga, nedostatak transparentnosti i otvorenosti u primjeni zakona kod nas stvara pravnu nesigurnost. Kada građani ne razumiju kako se donose odluke i koji su kriteriji primjene zakona, to dovodi do konfuzije, straha od arbitrarnih odluka i osjećaja bespomoćnosti.
U situacijama loše primjene zakona, pristup pravdi može biti ograničen ili potpuno onemogućen. Otezanje sudskih postupaka, nepotrebna birokracija i nedostatak pristupačnih pravnih usluga otežavaju našim građanima da ostvare svoja prava. To pogoduje onima koji pokušavaju izbjeći odgovornost za svoje postupke.
Uz sve navedeno, loša primjena zakona kod nas ima ozbiljne socijalne i ekonomske posljedice. Nedostatak pravde dovodi do osjećaja nezadovoljstva i frustracije među građanima. Također, loša primjena zakona kod nas obeshrabruje investicije i ekonomski rast jer potenacijalni investitori nemaju povjerenja u stabilnost pravnog okvira.
Kako bi se riješio problem loše primjene zakona kod nas, ključno je jačati neovisnost pravosudnog sistema, osigurati transparentnost i odgovornost u donošenju odluka te pružiti građanima pristup pravdi bez obzira na njihov društveni status ili financijski položaj. Također je važno educirati građane o njihovim pravima i odgovornostima kako bi se osigurala veća svijest o pravnoj zaštiti koja im pripada.
U konačnici, loša primjena zakona kod nas predstavlja ozbiljan izazov za državu i društvo u cjelini te zahtijeva zajedničke napore svih relevantnih aktera kako bi se osigurala pravedna, dosljedna i poštena primjena prava.
Selimović Edhem Edo, www.rurip.com