Magistranti i doktoranti

Mudri Sokrat je rekao; atinjani ako ne budete imali obućara hodaćete bosi, ako ne budete imali krojača hodaćete goli a ako ne budete imali učitelja, neće vas biti. Ova mudra izreka Sokrata potvrđuje da je obrazovanje glavni uslov za; progres, napredak pa i za opstanak ljudskog roda.
Obrazovanjem se stiče znanje a tehnološka pismenost, obrazovanjem i radom. Stepen obrazovanja i nivo tehnološkog znanja, opredjeljuje nivo ekonomskog razvoja jednog društva. Ljudske zajednice koje su tehnološki pismenije ekonomski su razvijene od zajednica čija je tehnloška pismenost na nižem nivou.
Naše društvo je pismeno i prepismeno, posmatrajući to kroz broj magistara i doktora nauka sa jedne strane a sa druge, tehnološko-ekonomski i društveni nivo razvoja naše državne zajednice je skoro na zadnjem mjestu u svijetu. Kod nas pojedinci veoma lako stiču akademske titule i to, oni pojedinci koji su direktori javnih i privatnih preduzeća kao i političari. Ovu tvrdnju o lakoći sticanja magistarskih i doktorskih titula, čuo sam od jednog mladog profesora sa jednog našeg univerziteta koji je redovnim školovanjem došao do visokog naučnog zvanja.
Šta je razlog što pojedinci kod nas veoma lako dolaze do visokih akademskih titula. Najkraće rečeno, pohlepnost pojedinih nastavnika i profesora na našim univerzitetima. Kandidati za magistrante i doktorante su obično na visokim društvenim položajima sa kojih raspolažu velikom imovinom, naravno tuđom. Oni široko otvaraju podebele kese sa novcem koje su drugi napunili, kada je u pitanju njihov lični interes.
Sada dolazimo na ono od početka naše priče, ako nema učitelja neće biti ni nas. Izgleda da mi polako nestajemo.
(Selimović Edhem Edo)