Prvi maj – praznik rada

I ove godine kod nas, za 1.maj praznik rada, ništa novoga. Priprema se veliki krkljanac i pijančenje. Doduše sindikat je najavio štrajk ‘preko interneta’. To je nešto novo u borbi radničke klase za svoja prava. Sindikalne vođe kod nas, uveliko, oponašaju, naše državne vođe, t.j. presipaju iz praznog u šuplje. Sindikati, na svim organizacionim nivoima, su uglavnom pro-forme, ili, što bi rekao naš narod, onako, radi mode.
Da su naši radnici, u ovom vremenu, robovi, potvruđuje to, da poslodavci kreiraju zakon o radu, da većina privatnih preduzeća nema sindikalne oraganizacije, da se vrši neviđeni mobing nad radnicima, da su radnici mizerno plaćeni, da se, ni za ‘jotu’ ne cijeni tehnološko i organizacione znanje u procesu rada itls. Jedan od većih problema za sve građane i seljake ove države, a posebno za radnike zaposlene u privatnim preduzećima je to, što u ovoj državi nema vladavine prava. Naše vođe su i vlast i zakon. Putem države, enormno se bogate i ostvaruju samo svoj lični interes. Opšti interes i interes naroda, za njih su deveta rupa na svirali. Policija, kod nas, koja nije policija u pravom smislu te riječi, već institucija koja štiti kriminal koji čine državnici. Funkcioneri u policiji, zajedno sa vladajućom oligarhijom, rade samo za svoj lični interes. Inspekcijski organi koji su zaduženi da prate primjenu radnog zakonodavsta, su lako potkupljivi. Za jedan ručak ili za stotinjak konvertibilnih maraka prodaju svoj karakter i svoju čast.
Mnogi se pitaja, što naši radnici ne štrajkuju za 1.maj obzirom na situaciju u kojoj se nalaze. Odgovor je jasan. Ne smiju. Poslodavci, vladajuća oligrahija, policijski i sindikalni funkcioneri su uvezani kao crijeva u stomaku. Radnici koji bi štrajkovali bili bi ‘pometeni’. Izgubili bi radno mjesto a time i skromne prihode kojima, bar donekle, izdržavaju porodice, jer, kod nas, kako smo već naprijed rekli, ne važe pravila i zakoni. Vlast je ta koja kroji sudbinu svakom našem građaninu i seljaku.
Odavno smo mi zagazili u blato i sve više tonemo u beznađe.
Selimović Edhem Edo