Revolucija

Ekonomska situacija kod nas je izrazito teška. Nije bolje stanje ni u kulturi. U politici je situacija, povuci.potegni. U gradskim naseljima i u gradovima, komunalna infrastuktura je takva da ova naselja više liče na zaostala sela a najmanje na urbane sredine. Živimo, takoreći u sociološkom blatu. Lopovluci i prevare caruju. Rad i znanje su postali mizerija. Na svakom koraku pominje se Bog a morala i ljudskosti nigdje.
Pojedincima i vladajućoj eliti ovakvo stanje odgovara. Enormno se bogate. Ne znaju gdje i šta imaju. Ovo postižu tako što imaju ešalon onih koji im nose skute i koji bičuju pošteni narod i sirotinju. Ugone u njih slijepu poslušnost i stvaraju od njih robove.

Narode, probudi se. Diži se iz ove tame i ropstva. Podigni ‘kuku i motiku’ ali pametno. Birajte znane i pametne za revolucionarne vođe. Revolucija se može sprovesti samo uz dobro osmišljenu političku platformu. Prvenstveno treba koristiti istorijska iskustva u sprovođenju revolucija. Nikako ne ići ‘grlom u jagode’ kao što su neki ‘revolucionari’ prije osam godina to uradili kod nas.

Prilikom sprovđenja revolucije kod nas, posebno treba računati na dijasporu. Tu je ogromni revolucionarni potencijal. Njihovo tehnološko znanje i ljubav prema svojoj zemlji su ogromna snaga koja bi ‘iznijela’ revoluciju.

Ustaj narode, krajnje je vrijeme da funkcionisanje naše države usmjerimo na pravi put..
(Selimović Edhem Edo)