Statistika cijena osnovnim prehrambenim artiklima

Potrošači kod nas se žale, da maloprodajne cijene osnovnim prehrambenim artiklima rastu. Posebno naglašavaju da se bilježi veliki rast cijena jestivog ulja, mliječnih prouzvoda i drugih osnovnih živežnih namirnica.
Nasuprot stavu potrošača, neki naši ekonomsti opet tvrde da cijene u maloprodajnim trgovinama opadaju.
Ja sam, imajući u vidu ova dva suprotna stava u vezi rasta maloprodajnih cijena osnovinim prehrambenim artiklima kod nas, počeo sakupljati račune iz trgovina da bih utvrdio; da li ove cijene kod nas rastu ili opadaju.
Kako se radi o mnogo podataka kao i o njihovoj učestalosti, postalo mi je veoma teško da to pratim. Zbog toga sam napravio jednu aplikaciju koja je namijenjena za vođenje statistike o cijenama u trgovinama za robe koje potrošači svakodnevno kupuju. Aplikacija je veoma jednostavna i mogu je korisitit svi potrošači.
Aplikaciju možete preuzeti sa moje web stranice, kliknite na fotos koji se nalazi na desnoj strani ove stranice, ispod Reklame na sličicu na kojoj piše RuRiP.com i sa stranice Dovnload, uzmite aplikaciju Cijene Na samoj stranici, sa koje ćete preuzeti ovaj program, je objašnjen način njegove instalacije na vaš računar.
Selimović Edhem Edo