Tehnološki zastarjelo obrazovanje


Tehnološki zastarjelo obrazovanje ozbiljan je izazov u današnjem digitalnom dobu. Dok se tehnologija ubrzano razvija i mijenja naš svakodnevni život, obrazovni sistemi često zaostaju za tim promjenama. Ovo zaostajanje može imati ozbiljne posljedice na pripremu budućih generacija za izazove 21. stoljeća.

Jedan od ključnih problema u tehnološki otuđenom obrazovanju je nedostatak integracije tehnologije u nastavni proces. Mnoge škole I fakulteti još uvijek koriste tradicionalne metode podučavanja koje se nisu značajnije mijenjale tijekom desetljeća. Ova zastarjelost može ograničiti kreativnost i angažman učenika i studenata jer ne koriste savremene alate i resurse koji su im dostupni.

Takođe, postoje i druge prepreke koje sprječavaju efikasniju integraciju tehnologije u obrazovanje. Nedostatak osposobljenih nastavnika i profesora za korištenje tehnologije u nastavi, nedostatak financijskih sredstava za nabavku i održavanje tehnološke opreme, kao i nedostatak pristupa internetu u ruralnim i manje razvijenim regijama velike su prepreke.

Posljedice tehnološki zastarjelog obrazovanja su ozbiljne. Učenici i student koji nisu izloženi modernim tehnologijama i digitalnim vještinama mogu biti nespremni za rad u 21. stoljeću. Ovi nedostaci mogu ograničiti njihove prilike za zapošljavanje i profesionalni razvoj. Takođe, tehnološki zastarjelo obrazovanje može školama I fakuletima otežati praćenje promjena u društvu i privredi.

Kako bi se riješio problem tehnološki zastarjelog obrazovanja, potrebno je poduzeti niz koraka. To uključuje ulaganje u osposobljavanje nastavnika i profesora za učinkovito korištenje tehnologije, pružanje pristupa internetu i digitalnim alatima za sve škole te razvoj modernih nastavnih planova i programa koji će zadovoljiti potrebe učenika u digitalnom dobu.

Takođe, važno je propagirati kritičko razmišljanje, digitalnu pismenost i vještine rješavanja problema kako bi se učenicima I studentima omogućilo suočavanje sa sve složenijim izazovima koje donosi tehnologija. Integracija tehnologije u obrazovanje može stvoriti dinamičnije, interaktivnije i zanimljivije učionice koje će bolje pripremiti učenike I studente za budućnost.

U današnje digitalno doba tehnološki zastarjelo obrazovanje nije prihvatljivo. Društvo mora raditi zajedno kako bi osiguralo da obrazovni sistem odražava stvarnost u kojoj živimo i da učenicima i studentima pruži alate i vještine koje će im omogućiti da budu uspješni i konkurentni u 21. stoljeću.

Kod nas, pored toga što nemamo nastavne planove i programe u našim školama i na fakulttima adekvate tehnološkom dobu, prisutno je i to, da se na veoma lak i sumnjiv način stiču diplome I akademska znanja.
Selimović Edhem Edo, www.rurip.com