Visoke cijene uglja za penzionere nabavljenog preko udruženja penzionera Živinice

U sadašnjem vremenu velika briga domaćinstava kod nas je kako obezbijediti zagrijavanje stambenog prostora u hladnim zimskm danima. Uglavnom na području grada Živinica razni su načini zagrijavanja stambenog prostora i to; putem električne energije, uglja, peleta, ogrijevnog drveta i drugi načini. Obzirom da je na tuzlanskom kantonu veliki broj rudnika uglja, to je od vajkada ugalj bio glavni energetski resurs za grijanje na ovoj regiji. Nastankom takozvane globalne ekonomske krize, razni moćnici i mešetari uvode haos u ljudski život sve sa ciljem da bi oni profitirali. Tako recimo rad, kao najplemenitija ljudska aktivnost je postao sekndarna stvar. Da bi se živjelo lagodno i luksuzno bez rada, vrši se: nekontrolisano štampanje novca, izazivanje vještačkih nestašica pojedinih roba na tržištu, rast cijena posebno hrani i energetskim resursima, nerad, hazarderski odnos prema prirodi i druge razne krimogene i nečasne radnje.

Kako se (zlo)upotrebljava takozvana ekonomska kriza, odnosno energetska kriza, vidjećete iz mog iskustva oko nabavke energetskog resursa, konkretno uglja, za grijanje porodične kuće za sezonu 2023/2024. godinu.
Naime još se grijem, kako mi to kažemo, na ugalj, ali tragam za alternativnim načinom grijanja.
Ugalj do ove godine, redovno sam kupovao od Rudnika mrkog uglja Đurđevik preko njihove maloprodaje. Od 1. do 11. mjeseca 2023. godine sam svaki mjesec zvao Rudnik morkog uglja Đurđevik sa namjerom da izvršim uplatu za ovaj energent. Svaki put kada sam zvao rečeno mi je da nazovem za 15 dana jer sad ne vrše uplatu. Vidjevši da ću ostati bez uglja za grijnu sezonu 2023/2024. godinu, obratio sam se putem e-maila-a rukovodiocu službe za komercijalne poslove Rudnika mrkog uglja Đurđevik Elmedinu Omerbegoviću i zamolio ga da me informiše, kad mogu uplatiti samo 4 tone uglja za grijanje. Međutim ovaj rukovodilac nije odgovarao ma moj e-mail koji sam mu poslao. Pozvao sam ga putem fiksnog telefona i pokušao mu objasniti u kakvoj situaciji se nalazim vezano za nabavku uglja za grijanje, ali on je prekinuo telefonski razgovor sa mnom. Pozvao sam ga ponovo putem fiksnog telefona, ali on se više nije javljao.
Čudim se takvom ponašanju ovog rukovodioca Rudnika mrkog uglja Đurđevik, jer imam pozitivno iskutvo vezano za ljubaznosti u komunikaciji sa personalom i rukovodicima ovog privrednog subjekta.
Saznao sam od nekih osoba, da penzioneri mogu nabaviti ugalj preko udruženja penzionera iz Živinica pod uslovom da su članovi tog udruženja. Otišao sam u ovo udruženje i naručio 4 tone uglja. Naručeni nugalj sam dobio 15,11.2023. godine poslije dvadesetak dana od narudžbe. Taj dan kiša je padala kao iz kabla. Po istovaru uglja iz kamiona potpisao sam vozaču dokumenat o prijemu uglja, Nisam gledao detalje na dokumentu smatrajući kao i do sada da je to otpremnica od Rudnika Đurđevik kao i do sada na kojoj se vidi specifikacija sa vage sa bruto, tara i neto težinom tovara, to je dokumenat slika broj 1

Slika broj 1, otpremnica koju izdaje Rudnik Đurđevik prilikom isporuke uglja kupcu

Kada sam detaljnije pogledao dokumenat koji sam potpisao zaključio sam da taj dokumenat nije izdao Rudnik Đurđevik već Društvo ograničene odgovornosti ME-IN
Iz Tojšića. Taj dokumenat nosi naziv tovarni list i ručno je popunjen hemijskom olovkom, na kome nema spefikacije sa vage niti cijene uglja, slika broj 2.

Slika broj 2, Dokumenat DOO ME-IN Tojšići

Nazvao sam telefonom vozača koji mi je dovezao ugalj tražeći da mi objasni, zašto na dokumentu koji sam potpisao nema specifikacije sa vage i cijene uglja. On mi dao razloge koji nemaju veze sa logikom. Dana 16.11.2023. godine otišao sam u udruženje penzionera u Živinicama gdje sam tražio da objasne zašto mi nije data otpremnica ili račun prilikom isporuke uglja na kojoj se može vidjeti specifikacija sa vage uglja i njegova cijena. Osoba koja vodi adminstraciju u ovom udrženju mi je rekla da takav dokumenat ne daje Rudnik Đurđevik. Ova osoba mi je takođe rekla da cijena uglja koji sam dobio preke preduzeće MEI-IN iz Tojšića je 300,00 km po jednoj toni. Pogledao sam cjenovnik uglja koji je objavljen na web site-u Rudnika Đurđevik, cijena uglja po jednoj toni, koji sam dobio je 180,00 km bez PDV. Kada se doda 17,00% PDV na ovaj iznos, krajnja cijena je; 210,60 km po jednoj toni.
Na osnovu ovih podataka i prodajne cijene uglja koju mi je rekao službenik udruženja penzionera Živinice, napravio sam kalkulaciju uglja za jednu tonu, slika broj 3. Istu ovakvu kalkulaciju obavezan je napraviti i prodavac uglja, t.j. doo ME-IN iz Tojšića.


Slika boj 3, kalkulacija za 1 tonu uglja

Na osnovu podataka iz predhodne kalkulacije vidi se da prevoznik, prodavac uglja zarađuje iznos 76,40 km po jednoj toni uglja, to je zbir prevoza i marže u apsolutnom iznosu (15,00+61,40), a to je na nabavnu cijenu uglja 42,44%. Znači od jedne plaćene tone uglja penzioner dobije samo 57,56% uglja. Ovo je zbog toga što je visoka marža prodavca i dva puta prometovanje sa ugljem i to; prodaja uglja od strane Rudnika Đurđevik privrednom subjektu ME-IN i prodaja uglja od strane ME-IN penzioneru a prema Zakonu o PDV, na svako prometovanje robom plaća se porez na dodanu vrijednost.

Dana 16.11.2023. godine posjetio sam preduzeće Rudnik mrkog uglja Đurđevik. U odjelu za prodaju ugla u ovom preduzeću su mi rekli da im je poznato da preduzeće ME-IN preuzima i prevozi ugalj iz njhovog preduzeća. Za detaljne informcije treba da se obratim direktoru rudnika. Direktor preduzeća Rudnika Đurđevik se začudio kada sam mu reko da nisam mogao naručiti i uplatiti ugalj od 1. do 11. mjeseca ove godine. Takođe, potvrdio je da Udruženje penzionera iz Živinica njima dostavlja spisak penzionera sa količinama uglja koji je naručen preko ovog udruženja.
Istakao je, da oni na osnoivu tog spiska isporučuju ugalj i da su im to prioriteti u isporuci. Sve drugo, vezano za prevoz i isporuku uglja penzionerima, to radi udruženje penzionera Živinice.

Prilikom pojedinačnih isporuka uglja penzionerima od strane preduzeća koje je angažovalo udruženje penzionore iz Živinica, ovo preduzeće ne dostavlja dokumenat na osnovu koga se može vidjeti specifikacija o težini uglja, podatak sa vage i cijena uglja. U Rudniku Đurđevik su mi rekli, da svaki utovar uglja u teretno vozilo se vaga i izdaje se specifikacija sa vage gdje se vidi bruto, tara i neto težina. Ako je u pitanju kupac fizičko lice, on može prisustovati na vagi prilikom vagama uglja. Sa ovakvim načinom vaganja i kontrole vaganja uglja od strane kupca, istakli su u rudnoku, mi se ograđujemo od eventualnih reklamacija na težinu isporučenog uglja.

Dalje, cijena uglja prema penzioneru od 300,00 km po toni.je izuzetno velika. U NBL banci filijala Živinice su mi rekli da oni daju kredite penzionerima uz godišnju kamatnu stopu je od 8,10%.
Pod predpostavkom, da penzioneri od banke uzimaju kredite za kupovinu uglja, cijena uglja prema penzioneru bi bila mnogo manja od cijene po kojoj ugalj prodaje preduzeće ME-IN iz Tojšića. To se vidi iz kalkulacije za 4 tone uglja koje su meni isporučene, slika broj 4,


Slika broj 4, Kalkulacija za 4 tone uglja ako se kupovina vrši kreditiranjem banke

Na osnovu kalkulkacija; slike broj 3 i 4, može se zaključiti, uštedio bih 224,28 km da sam kupio ugalj kreditom od banke jer, preduzeću ME-IN platiću 1200,00 km za 4 tone uglja a banci bih platio 975,72 km za istu količinu. Da sam ove 4 tone uglja kupio direktno od Rudnika Đurđevik, ostalo bi mi u džepu 297,60km.

Zašto ugalj nisam mogao dobiti od Rudnika Đurđevik, iako sam ga tražio skoro cijelu 2023. godinu a od privatnika, koji je saradnik Udruženja penzionera iz Živinica, sam ga dobio, za nepuni mjesec dana poslije narudže, pitanje je na koje tražim odgovor.

Selimović Edhem Edo, www.rurip.com