Radi kako ko hoće

Da pojedinci u tuzlanskom MUP-u rade kako im se kad ‘ćefne’ a ne po propisima i pravilama, može se zaključiti na osnovu slijedećeg.
Moj prijatelj iz Tuzle nekoliko puta je pokušao da preda dokumenta za produženje vozačke dozvole u MUP Tuzla u periodu od 06. do 11.04.2020. godine. Bitno je je napomenuti da je taj moj prijatelj stariji od 65 godina.
Iako je prikupio sva dokumenta za produženje vozačke dozvole; ljekarsko uvjerenje i drugu dokumentaciju, kao i to je da je izvršio uplatu novčanih sredstava za izdavanje vozačke dozvole, uvijek je vraćan sa šaltera uz obrazloženje da osobama starijim od 65 godina ovaj MUP ne izdaje lična dokumenta.
Pored toga što službenica na šalteru nije htijela da primi dokumentaciju za produženje vozačke dozvole, već ga je i vrijeđala, vikajući i urlajući na njega.
Da apsurd bude veći, na ulazu u zgradu MUP-a, dežurni policajac mu je zabranjivao uopšte da uđe u zgradu MUP-a.
Kada je upitao, zbog ćega, dežurni policajac mu je rekao, da ide za to pitati Fadila Novalića.
Dana 09.04.2020. godine uputio sam upit putem e-mail nadležnoj službenoj osobi MUP-a Tuzla:
Poštovani,
Moj prijatelj već dva puta pokušava da preda dokumentaciju za produženje vozačke dozvole, osoba starija od 65 godina, ali mu u MUP-u Tuzla na šalteru,ne primaju dokumentaciju.
Zamolio bih da odgovorite, na osnovu koje uredbe ovako postupaju službenici na šalteru za izdavanje vozačkih dozvola.
Pozdrav
Selimović Edhem Edo
Dobio sam slijedeći odgovor i to bez potpisa:
Poštovanje,
Službenici MUP-a TK-a postupaju shodno naredbama Kriznog štaba Federacije BiH, i tako će i dalje postupati, a sve u cilju zaštite građana starosne dobi preko 65 godina.
Lijep pozdrav
Kao što se može vidjeti odgovor MUP-a Tuzla je; okruglo pa na ćoše, odgovor je u stvari, veliko ništa.
Detaljnije sam se zainteresovao za ovaj slučaj i prikupio informacije o tome, da u svim opštinama TK lična dokumenta se nesmetano izdaju i za osobe starije od 65 godina.
Selimović Edhem Edo