Aleksa Šantiće-nekad i sad!

Ovih dana u Mostaru se održavaju večeri poezije posvećene Aleksi Šantiću.U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta“ i Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva “Gusle“, u Sabornoj crkvi svete Trojice u Mostaru otvorene su tradicionalne “Šantićeve večeri poezije“. Otvaranje je simbolično upriličeno na 120. godišnjicu osnutka Prosvjete – društva čiji je prvi predsjednik bio upravo Aleksa Šantić.

Aleksa Šantić je poznati bosanskohercegovački pjesnik i jedan od najpoznatijih predstavnika novije lirike u BiH.Najveći dio života proveo je u rodnom Mostaru.Šantićeva poezija puna je snažnih emocija i ljubavne tuge. Njegova ljubavna poezija razvila se pod jakim uticajem bošnjačke ljubavne pjesme, sevdalinke; njegove ljubavne pjesme smještene su u bosanske bašče pune behara i šadrvana. Ženski likovi koji se pojavljuju u Šantićevim pjesmama okićeni su đerdanima i izazovnē su, ali ipak skrivene ljepote. Takva je i pjesma “Emina”, koja je ušla u narod i pjeva se kao sevdalinka.

Ovo današnje vrijeme poslije nesretnih sukoba, vraća nas u Šantićevo doba, kada su takođe mnogi iz BiH odlazili trbuhom za kruhom, te je tada nastala pjesma “Ostajte ovdje”!To je njegova druga pjesnička tema, koja je obilježila  stvaralaštvo ovog istnskog umjetnika, imala je rodoljubni karakter.

Pjesma “Ostajte ovdje”, koja je objavljena 1896.godine na prvoj stranici prvog broja Zore, bila je upućena onim bosanskim muslimanima koji su nakon aneksije Bosne od strane Austo-Ugarske 1878.godine napuštali zemlju, masovno odlazeći u Tursku. Tu je još jedna potresna pjesma, “Hljeb”, u kojoj Šantić pjeva o patnji onih koji zauvijek napuštaju domovinu i odlaze u tuđinu.

Kako uporediti “ono” i”ovo” vrijeme, kada se masovno odlazi iz BiH, najbolje je da prepustimo svakom našem posjetitelju na zaključak.

Dobro je da se u Mostaru održavaju”Šantićeve večeri poezije”, jer se radi o našem najvećem pjesniku, čija su djela aktuelna i u današnjim danima, te ih zato treba dobro ponavljati i naučiti!