Bijenale minijature BiH: Prvi sastanak Organizacionog odbora

Održanim prvim sastankom Organizacionog odbora 11. Bijenala minijature BiH, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona zvanično je počeo aktivnosti na organizaciji jedne od najvećih likovnih smotri malog formata u regiji.Na prvom sastanku Organizacionog odbora usaglašeni su prijedlozi novina u samoj manifestaciji, a koji će u formi Pravilnika o radu 11. Bijenala minijature BiH biti proslijeđeni Upravnom odboru JU BKC TK na konačno usvajanje.

Najvažnije predložene izmjene u odnosu na dosadašnjih deset manifestacija su pozicioniranje manifestacije na međunarodnu mapu sličnih izložbi u svijetu kroz otvaranje prostora za ravnopravno učešće umjetnika koji dolaze van granica Bosne i Hercegovine. Predviđena je i internacionalizacija komisija za selekciju i žiriranje radova, uvođenje novčanih nagrada za odabrane autore u pet takmičarskih kategorija, formiranje fundusa Bijenala i digitalizacija izložbenog dijela programa.

U aktivnostima koje se trebaju realizirati da početka manifestacije, organizatori su planirali i uspostavljanje saradnje sa organizatorima Gornjomilanovačkog bijenala minijature (Srbija).

Sjednici organizacionog odbora su prisustvovali Mirela Ibrahimović Mehanović, direktorica JU BKC TK, akademik Enver Mandžić jedan od idejnih tvoraca ove manifestacije i dugogodišnji direktor Bijenala minijature BiH, Hari Ejubović, prof. umjetnosti koji se nalazi na čelu tima za organizaciju ove manifestacije, te Banjamin Bajrektarević, Hazim Mujčinović, Nedim Ćudić i Emir Bajić, stručni saradnici u JU BKC TK Tuzla.

Nakon usvajanja Pravilnika o radu Bijanala, u aprilu će biti raspisan i Javni poziv svim zainteresiranim za učešće na 11. Bijenalu minijature Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem./JU BKC TK/